DỰ ÁN

Trong quá trình phát triển thương hiệu, SNORM vinh dự nhận được nhiều sự tín nhiệm và có cơ hội xuất hiện trong trong nhiều dự án kiến trúc. Các dự án trên tuy khác nhau về địa điểm, quy mô, mục đích sử dụng cũng như định hướng thẩm mỹ nhưng đều có một điểm chung là nỗ lực từ phía nhà thiết kế và chủ đầu tư trong việc tìm kiếm một ngôn ngữ thiết kế vượt ra ngoài ngôn ngữ thông thường. Điều này đem lại cho SNORM rất nhiều cảm hứng để phát triển các bộ sưu tập mới ngày càng tốt hơn.