Mantis Table

19,300,000 

  • DIMENSIONS 1 (L): D900 x W2100 x H730
  • DIMENSIONS 2 (M): D760 x W1520 x H730
  • DIMENSIONS 3 (S): D870 x W870 x H730
  • CODE: N22001
  • MATERIALS: Sản phẩm được làm từ gỗ Tần Bì, bề mặt gỗ được xử lý chà nhám và hoàn thiện bằng PU mờ 100%.