Mantis Bench

10,300,000 

  • DIMENSIONS 1 (L): D490 x W1670 x H520
  • DIMENSIONS 2 (M): D510 x W1300 x H520
  • CODE: N22004
  • MATERIALS: Sản phẩm được làm từ gỗ Tần Bì, bề mặt gỗ được xử lý chà nhám và hoàn thiện bằng PU mờ 100%.