SNORM TEAM

Điểm đặc biệt trong các sản phẩm của chúng nằm ở sự kết hợp ăn ý tới từ team thiết kế và team R&D . Đội ngũ thiết kế sẽ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp các nghiên cứu về thị trường, các xu hướng thiết kế mới cũng như vạch ra hướng đi cho các bộ sưu tập mới. Các phác thảo được đưa ra sẽ nhận lại sự phản biện của đội ngũ R&D về tính hợp lý của cấu trúc cũng như các giải pháp thi công khả thi. sự tương tác giữa hai bên diễn ra liên tục trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Nhờ vậy sản phẩm cuối cùng luôn đạt được sự chỉnh chu cả về phương diện thẩm mỹ lẫn sử dụng.