SNORM HOUSE

“SNORM HOUSE”

“SNORM HOUSE” là dự án gồm nhiều không gian được thiết kế riêng phù hợp với định hướng thẫm mỹ của những món đồ nội thất mà chúng tôi tạo nên. Thông qua dự án này SNORM muốn đem lại một style nội thất có cá tính riêng biệt, đồng thời cũng là giải pháp cho không gian sống tương lai, mà theo SNORM phải thỏa mãn được ba yếu tố là truyền thống, hiện đại và có tính ứng dụng cao.