OTHER

Bộ sưu tập là tập hợp các sản phẩm của S.NORM cho các dự án mà chúng tôi có cơ hội tham dự. Điểm chung trong các sản phẩm này là đều phản ánh góc nhìn về tính Việt trong thiết kế, thông qua việc kế thừa ít nhiều các đường nét của các món đồ xưa. Nhờ đó dù là các sản phẩm được vẽ ở các thời điểm và với mục đích khách nhau, khi đặt các thiết kế này bên cạnh nhau vẫn nhìn thấy rõ ràng sự hòa hợp, và cùng nhau chúng tạo nên một không khí chung khó trộn lẫn.

DESIGNED BY

S.NORM

7,900,000 
4,700,000 
15,300,000 
8,700,000 
8,700,000 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU