ELLE DECORATION MAGAZINE 2023

The inspiration of a beloved spring season

The annual photo-calendar set is a small gift from ELLE Decoration Vietnam to readers on the first day of the new spring, filled with deep affection.

Welcoming spring, the season of new beginnings, with an annual photo-calendar set has become a new tradition of ELLE Decoration Vietnam. In each different space, carefully arranged with artistic placement of selected objects, ELLE Decoration aims to bring inspiration and a love for beauty and life to its readers.

The “LOVE IN SPACE” photo series features decorative objects from brands such as HANOIA, DISTRICT EIGHT, GUAXS (distributed by DISTRICT EIGHT), S.NORM, Lamphong Studio, paintings by artist Nguyen Ngoc Liem, and antique ceramics from the collection of Nguyen Dinh Thien Y. These items are harmoniously arranged in the space of C.FOON’S HOME. Adding vibrancy and freshness to the space are floral artworks by florist Son Tran.

2023 marks the 10th year of ELLE Decoration’s presence in Vietnam. Quoting the Managing Editor’s letter in the Spring issue: “Ten years of a journey filled with inspiration, knowledge, and love, we are happy to have you as our companion.” ELLE Decoration wishes its readers a year filled with abundant love and hopes to continue receiving the affection that readers have for ELLE Decoration.

Bình thủy tinh GUAXS KARAKOL TALL phân phối bởi DISTRICT EIGHT; Túi và nón của TRẦN NHẬT ANH (trong BST “PHỤC”-Giải III Vietnam Design Week 2022)

Bình hoa Hoa Viên và flower holder của HANOIA; Cá chép sơn mài thếp vàng lá của LAMPHONG STUDIO

Hộp trang sức Kỳ Hoa và chuông gió Thảo Hoa của HANOIA; Bình thủy tinh GUAXS KARAKOL ROUND phân phối bởi DISTRICT EIGHT; Bàn và ghế MANTIS của S.NORM

Chuông gió Thảo Hoa và giá treo trang sức Kỳ Hoa của HANOIA; Đèn trang trí MIU CẦU của LAMPHONG STUDIO; Bàn MANTIS của S.NORM

Bình hoa Hoa Viên, chén trà Trà Hoa và lọc cà phê Hoa Cát của HANOIA; Tô GONG của DISTRICT EIGHT; Ghế dài và đôn MANTIS của S.NORM; Chén trà Long-Phục và bát ăn cơm Nội Phủ sưu tầm bởi NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Ý

Bộ bình hoa Đông Sơn của HANOIA; Khay GONG của DISTRICT EIGHT; Đỉnh xông trầm gốm Biên Hòa sưu tầm bởi NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Ý

Bình thủy tinh GUAXS KARAKOL TALL phân phối bởi DISTRICT EIGHT; Chân nến GONG của DISTRICT EIGHT; Đôn MANTIS của S.NORM, Bình gốm trang trí Chăm Pa và đỉnh xông trầm gốm Biên Hòa sưu tầm bởi NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Ý

Ấm trà thời Ung Chính và chén trà triều Nguyễn sưu tầm bởi NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Ý; Khay trà Trà Hoa của HANOIA; Bình thủy tinh GUAXS BELLY XL phân phối bởi DISTRICT EIGHT; Tranh “Trong Đêm Xuân” của họa sĩ NGUYỄN NGỌC LIÊM

Ấm trà thời Ung Chính và chén trà triều Nguyễn sưu tầm bởi NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Ý; Khay trà Trà Hoa của HANOIA; Bình thủy tinh GUAXS BELLY XL phân phối bởi DISTRICT EIGHT; Tranh “Trong Đêm Xuân” của họa sĩ NGUYỄN NGỌC LIÊM

Ghế PASTEUR của S.NORM

  • Hình ảnh: Ngô Nhật Hoàng
  • Sắp đặt: Từ Phương Thảo
  • Florist: Sơn Trần
  • Trợ lý: Hoàng Lê, Duy Thanh, Quang Lợi
  • Địa điểm: CFOON’S HOME